Аныктыктын онлайн текшерүүсү

Документтердин «Ооба/Жок» критерийи боюнча аныктык текшерүүсү – бул онлайн режиминде эң эле оңой идентификациялоо деңгээли. Өзү менен «Мен ээлейм» принципи боюнча жекелештирилген документтердин идентификациялоо процедурасын көрсөтөт жана документтеги дайындар менен электрондук реестрдеги маалыматын салыштыруу жолу аркылуу өткөрүлөт.

Документтердин аныктык текшерүүсү биздин ресурста берилиштер базасына кирүү мүмкүнчүлүгүсүз ишке ашырылат. Бул жалпы кирүүгө мүмкүнчүлүк тармактарында маалыматтардын толук жекелигин жана жеке жарактердүү маалыматтын чыгып кетүүсүсүнөн 100% коргоосун гарантиялайт.

Каалаган организациялар өтүнмөсү бонча «Тартип» ЖАК ошондой эле жеке дайындардын толук идентификациялоосун жана жасалмадан документтердин информациялык жана полиграфиялык коргоо экспертизасын өткөрөт.

Аныктык текшерүү географиясы ар жыл сайын кеңейе баратат. Азыркы учурга 70 өлкөдөн ашык суроо-талаптар келди.

Азыркы учурда онлайн режиминдеги аныктык текшерүүсү «Тартип» ЖАК менен чыгарылган кийинки жекелиштирилген документтердин түрлөрү үчүн ишке ашырылат:

 • Мамдекеттик үгүдөгү баштапкы кесиптик билим тууралуу дипломдор
  Реестр CG сериясындагы документтери боюнча дайындарын камтыйт. Документтердин чыгарылыш жылы – 2016.
 • Жогору жана орто кесиптик билими боюнча мамлекеттик үлгүдөгү дипломдор
  Реестр CD, CF, CE, CH, CC сериялары тууралуу документтери боюнча маадыматты камтыйт. Документтердин чыгарылыш жылы – 2004 жылынан баштап 2014 жалга чейин.
 • ЖОЖдон кийинки медицина билими (ординатура, интернатура, квалификацияны жогорулатуу) боюнча сертификаттар
  Реестр CO, CI, CS сериялары менен документтери боюнча дайындарын камтыйт. Документтердин чыгарылыш жылы – 2012 жылынан баштап азыркы учурга чейин.
 • Мамлекеттик үлгүдөгү эмес керектүү укуктары бар Кыргыз Республикасынын юридикалык тарамтарынан берилген ар түрлүү окутуу программаларын окугандыгы тууралуу сертификаттарды, күбөлүктөрдү жана дипломдорду камтыйт
  Реестр CQ, CU, KS, SK, KD сериялары тууралуу документтери боюнча маадыматты камтыйт. Документтердин чыгарылыш жылы – 2004 жылынан баштап азыркы убакка чейин.
 • КР илим жана билим Министрлигине караштуу лицензиялоо жана аккредитация (аттестация) боюнча Мамлекеттик инспекциясы менен берилген билим берүүчү ишмердигине лицензиялар
  Реестр LA, LB, LC, LD, LE, LF, LH, LG сериялары менен документтери боюнча дайындарын камтыйт. Документтердин чыгарылыш жылы – сентябрдин 2013 жылынан баштап азыркы учурга чейин.
 • Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан окуу жайынын статусун тастыктаган сертификаттар
  Реестр SB, SC, SD, SE, SF сериялары тууралуу документтери боюнча маадыматты камтыйт. Документтердин чыгарылыш жылы – 2014 жылынан баштап азыркы убакка чейин.
 • Билим берүү жана илим министирлиги тарабынан акредитациалоо агенттиги катары таноо тууралуу күбөлүктөр
  Реестр CV сериялары тууралуу документтери боюнча маадыматты камтыйт. Документтердин чыгарылыш жылы – 2016 жылынан баштап азыркы убакка чейин.

Башка сериядагы документтерди текшерүү үчүн, ал докуменнти берген иш канага кайрылуу зарыл

Кыргыз Респуликасынын юридикалык өкүлдөрү тарабынан берилген бирок реестрде камтылбаган документтерди онлайн текшерүү системасына киргизүүгө болот. Ал үчүн «Тартип» ЖАК кайрылып, "Документтер реестирин кеңейтүү" кызматы мене колдонсонудар болот.

Реестр жума сайын толукталып турат.