Бизнес-порталдардын иштеп чыгуусу

Бизнес-порталдар – булар бир нече кирүүгө мүмкүнчүлүгү менен кызматтар колдоонучулардын турган жерине карабастан онлайн-платформалар, б.а. булут инфраструктурасында жайылган.

Биз системага көпдеңгээлдүү укуктары аркылуу кирүү мүмкүнчүлүгү менен ар түрдүү веб-базиленген бизнес-порталдарын иштеп чыгарабыз. Биздин чечимдерибиз абдан жакшы коммуникацияны, болгон деңгээлдер сцеалисттердин оптималдуу кызматташтыгын, ошондой эле Сиздердин бизнес-процесстердин автоматизациясын мүмкүн кылат. Биздин клиенттер менен жакын кызматташтыкта, биз башынан бизнес-максаттарды аныктайбыз, даяр порталдын чыгарышына максат багытталгандык менен алып келе турган стратегиясын жана толук проект-планын иштеп чыгарабыз. Биздин бизнес-порталдарын иштеп чыгаруу боюнча чечимдер жеткиликтүү бизнес-логикасы, эффективдүү өндүрүмдүүлүгү, ошондой эле техникалык жана процессуалдык масштабдуулугу менен айырмаланат.

Биз клиенттерибизге биздин онлайн платформалар менен болгон иштин этаптарында кеңири колдоосун көрсөтөбүз, атап айтканда:

 • персоналды иштин туура приемдорун окутуу;
 • алыстан жана орундан консультациялык тейлөө;
 • серверлер, программа, ар клиентке индивидуалдуу баптоо тейлөөсүн ишке ашырабыз.

Дүйнө-жүзү боюнча компаниялар өз ишмердигин оптимизациялоо жана өз карамагына жеткиликтүү баасы менен заманбап сервистерин алуу үчүн булут технологияларын колдонушат. Биздин компания Сиздерге эффективдүү портал-чечимдерин сунуштайт, алардын жардамы менен Сиздер кайсы болбосун учурда жана кандай болбогон жердин жайында Сиздердин компаниянын (организациянын) актуалдуу маалыматына макул болуу кирүүгө мүмкүнчүлүгүн ала аласыздар.

Биздин бизнес-порталдарды иштеп чыгаруу боюнча кызматтар кийинки ишмердиктин тармактарына тиешелүү:

 • Социалдык желелери жана онлайн-коомдугу;
 • Билим берүү порталдар;
 • Сактоо жана маалыматтарды иштетүү порталдар;
 • B2C- и B2B порталдары (электрондук коммерция)
 • Басма порталдары (информациондук кызматтары)
 • Чечимдерди кабыл алуу порталдары (билимдерди, билимдер базасын башкаруу)
 • Веб-кызматтар порталдар
 • Коллаборациондук порталдар (кызматташтыктын колдоосу)