Документтердин жекелештирилиги

Жекелештирүү - бул борборлоштурулган даярдоосун, жүгүрүшүнө чыгаруусун жана мамлекеттик жана мамлекеттик эмес наркы менен документтер аныктыгын оперативдүү текшерүүсүн камсыздаган чаралар системасы.

«Тартип» ЖАК 2002 жылдан бери автордук технологиялары боюнча жекелештирилген документтерин чыгарат. Ишканада ар дайым чыгаруушучу технологиясы, документтердин полиграфиялык жана информациондук коргоосу мыктыланып турат, жаңы сервистик кызматтары сунуш кылынат, иштеп чыгаруу жана документтердин жүгүрүү берүүнүн мөөнөтү кыскарылып жатат.

2007 жылынан бери биздин ишканабыздын специалисттери менен Кыргыз Республикасынын жогору жана орто кесиптик билими боюнча жекелештирилген дипломдордун аныктыгын текшерүү процедурасы иштеп чыгып, колдонууга киргизилген. 2012 жылдан бери ЖОЖду бүткөндөн кийинки медициналык билими боюнча сертификаттардын, бир нече окуу жайлардын квалификация жогорулатуу курстун күбөлүктөрүнүн жана сертификаттардын аныктыгын текшерүүсү мүмкүн. Документтердин толук тизмегин бул жерден карай аласыздар. Ар жыл сайын документтердин аныктыгын текшерүү боюнча суроо-талаптардын географиясы кеңейе баратат. Азыркы учурга 70 өлкөдөн ашык талаптар келди.

Азыркы учурда жекелештирилген документтердин чыгаруусу кагаз таратуучуларында (ошонун ичинде атайын пластиковых носителях (студенческие билеты, именные клубные карты).

Азыркы учурда жекелештирилген документтердин чыгаруусу кагаз таратуучуларында (ошонун ичинде атайын кагазда), дагы пластик таратуучуларында (студенттик билеттер, аты жазылган клубдук карталар) ишке ашырылып жатат.