Ачык мектеп

Окуучулар, ата-энелер, мугалимдер жана мектептин жетекчилиги үчүн кең мүмкүнчүлүктөрлөр

ХХI к. башталышы – бул билим берүү түшүнүктүн формаларын жана заманбап коомдо анын ролу боюнча биздин көз карашыбызды өзгөрткөн, билим берүү чөйрөсүндө жергиликтүү өзгөртүүлөрү менен инновациялар заманы.

Билим берүүнүн интеграция жана интернационализациясы дүйнөлүк рыноктун билим берүү кызматтардын түзүлүүсүнө түрткү берет. Бүгүн аралыкка жана мамлекеттик чектерге карабастан билим берүү кызматтарын берген технологиялык ачык билим берүү системалары пайда болуп, иштеп жатышат. Традициялык (классикалык) билим берүүсү менен бирдей заманбап билим берүү жана информациондук технологияларында негизделген традициялык эмес окутуунун жолдору кең пайдаланылып баштады. Бул Интернет-технологияларында же электрондук билим берүүдө негизделген ачык жана дистанттык окутуунун системалары

Биз сиздердин назарыңыздарга биздин жаңы иштеп чыгаруубузду сунуш кылып жатабыз – www.mektep24.kg мектеп билим берүүнүн болгон баскычтарынын порталы. Бул заманбап IT-инфраструктурасында курулган мектептер үчүн ачык билим берүү чөйрөсү. Ал өзүнө заманбап информациондук билим берүү чөйрөсүндөгү болгон мүмкүнчүлүктөрүн кошот жанаөзү өнүгө алат. Сиздерге бүгүнкүгө керектүү мындай ресурстар жана модулдар жеткиликтүү болот:

  • электрондук журнал;
  • электрондук күндөлүк;
  • отчёттуулуктун электрондук формалары;
  • видеосабактар;
  • электрондук китепканалары;
  • психологтор менен юристтеридин онлайн консультациялары;
  • көп башка кызыктуу мүмкүнчүлүктөрлөр.

Билим берүүнүн жаңы принципи бүгүн билимдин башкаруусу гана эмес, ошондой эле жаңы технологияларын – билимдердин ыңгайлуу жеткирүү системасы, билимдердин сунуштама жана формализациясы, ошондой эле билимдердин үзгүлтүксүз жана оперативдүү контролдоо мүмкүнчүлүгү.