Билим берүүнү башкаруунун бирликтүү системасы

Жогору билим берүү системадагы заманбап информациондук билим берүүчү чөйрөсү

Заманбап дүйнөдө билим берүүнүн мааниси экономика жана коомдун жаңы сапаттын түзүлүүсү зор маанилүү факторундай чоңойо баратат, инновациондук ишмердик негизги ролу билинип жатат, ошондуктан, жогору деңгээлдеги билим берүүсү маанилүү боло жатат. Кыргыз Республиканын заманбап этаптагы өнүгүүсүндө билим берүү ролу демократия жана праволук мамлекетке, рыноктук экономикага, өлкөнүн дүйнө деңгээлден артта калуудан жеңип чыгуу зарылдыгына өтүү маселеси менен аныкталат.

Кыргызстандын билим берүү системасы, коомдук жашоонун менен мамлекеттик түзмөгү эң маанилүү элементи болгондуктан, өлкөнүн мындай стратегиялык тапшырмаларын чечүүгө караш керек:

 • элдин байгерчилик деңгээлин көтөрүү;
 • социалдык туруктуулугун, граждандык коомдун институттардын өнүгүүсүн камсыздоо;
 • окутуу процесстин демократизациясы үчүн инструментарий колдонуу;
 • элдин жана мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо;
 • тажрыйбалуу кадрлар менен эмгек рыноктогу керектигин камсыздоо;
 • инновациялык ишмердик өнүгүүсүндө катышу жана чыгыш специалисттердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыздоо.

Рыноктук экономиканын түзүү чөйрөсүндө жана граждандык коомдо ушул маселелердин ийгиликтүү чечими мамлекеттин, коомдун жана бизнестин стратегиялык кызматташтыктын заты болуп эсептеленет.

Информациондук технологиялар өнүгүүсүнүн эң маанилүү багыттардын бири биздин өлкөдө билим берүү башкаруу системасында www.edu24.kg порталындагы, Кыргыз Республиканын илим жана билим Министрлигинин заказы боюнча иштеп чыгарылган «Билим берүүнү башкаруунун бирдик системасы» (ББББС) деген проекти эсептеленет, ал кийинкилерди кошот:

 • информациондук инфраструктураны;
 • техникалык инфраструктураны;
 • жогору окуу жайлардын локалдык информациондук системалары менен шайкештигин камсыздоо үчүн адаптивдүү механизмдерин.

ББББС – күнү-түнү иштөө режими менен көпдеңгээлдик динамикалык таратуулук информациондук системасы. Анда специалисттердин даярдык сапатын жогорулатуу жана билим берүү процессин башкаруу механизмдерине багытталган жогору окуу жайдын тиричилик аракеттин болгон процесстери ишке ашырылып, ар дайым өнүгүп турат. ББББСтеги билим берүү чөйрөсүндө ар катышуучуда өз электрондук кабинетине кирүү мүмкүнчүлүгү болот. Электрондук кабинеттер заманбап электрондук инструментарийи менен жабдууланган. Кабинеттердин функционалы ар дайым кеңейе баратат. ББББС улам, барган сайын өз колдонуучулардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жатат.

Азыркы учурда системада кийинки модулдар ишке ашырылган:

 • Окутуу процесстин ар кандай аспекттери боюнча онлайн аналитика (графиктер, отчеттор);
 • 3-HK форманын автоматикалык түзүлүүсү;
 • Электрондук расписаниесин онлайн режиминде жана мобилдик версиясында түзүү мүмкүнчүлүгү;
 • Студенттик билеттердин аныктыгын үч платформасында текшерүү: үстөл версиясы, мобилдик версия, мобилдик тиркемеси;
 • Деканаттар, кадрлар бөлүмү, окутуу бөлүмдөрү үчүн автоматизация пакети;
 • Түрдүү ЖОЖдорлогу структуралык багыттардагы иштин өзгөчөлүктөрүн эсепке алган модулдардын ийкемдүү артык көрүүсү;
 • Дистанттык окутуу процесттерин камсыз кылуу үчүн модулдары;
 • Электрондук зачет китеби;
 • Онлайн режиминде кабыл алуу компанияларды кызматтоо үчүн информациондук блок;
 • Билим берүү процесстин бардык катышуучуларына алыстан кирүү тажрыйба мүмкүнчүлүгү;
 • Жана көп нерсе башкалар…