Веб-Ариадна

Заказдардын аткаруу онлайн колдоо системасы

Азыркы күндө жекелештирилген продукциясын чоң көлөмдө чыгаруу жана жайкы учурда иштин абдан күчөгөн учурунда олуттуу проблемаларынын бири – бул заказ аткарылдыктын колдоо мөөнөтү менен жоопкерчиликтүүлөрдүн иши. Эффективдүү эмес иш учурунда документтердин ээсилери аларды колуна алышынча мөөнөтү узарат. Андан тышкары, заказдардын башкаруу системасы дагы заказ берүүчү үчүн тунук эмес болуп калат, ошондуктан ал ар дайым компаниянын жумушчулары менен алардын аткарылуучу ишин контродоп, байланып туруш керек.

Ушул проблемалардын чечилишине жөнөкөй жана ыңгайлуу сервис – заказдардын аткарылышын онлайн контролдуу Веб-Ариадна системасы иштеп чыгарылган. Ушул сервис заказдардын аткарылыш контролдоосун мыктылаш үчүн мүмкүндүк берүүдөн тышкары, клиенттерди заказдардын аткарылыш информациондук системасына туташтырат, ошону менен клиенттерге тапшырма бериш жана заказдын абал мониторинги үчүн ыңгайлуу программанын интерфейсин бериши аркылуу компаниянын жумушчуларына милдеттерин төмөндөтөт.

Веб-Ариадна колдонуусунун артыкчылыктары:

  • Ар заказдын аткарылышын байкоо аркылуу заказдардын аткарылыш мөөнөтүн жана аткаруучулардын ишин контролдоо;
  • Башкаруу системанын ишин тунуктугу, себептүү иш жүргүзүүсүн жана өз заказдын абалын жооптуу кызматкер гана эмес, ошондой эле окуу жайлардын жетекчилиги байкай алат.
  • Өлкөнүн башка шаарларында же региондорунда болгон жумушчулардын кыймыл-аракеттерин айкаштыруу.

«Тартип» ЖАКтын продукциясын заказ берүүчүлөрүнө сервис акысыз пайдаланууга берилет. Пайдалануу үчүн инструктаж жүргүзүлөт. Сервиске кирүү мүмкүнчүлүгүн алыш үчүн биз менен байланышыңыз.

Өз көпфункциональности үчүн Веб-Ариадна өз ишинде логистика элементтерин колдонгон кайсы болбосун организацияларда заказдарды башкаруу системага чейин кеңейе алат.