Тарыхы жана өнүгүүсү

«Тартип» ЖАК 2002 жылдан бери автордук технологиялар боюнча мамлекеттик наркы менен жекелештирилген документтерди чыгарат. Ишканада дайыма чыгаруу технологиясы, документтердин полиграфиялык жана информациондук коргоосу мыктыланат , жаңы сервис кызматтары сунуш кылынат, документтердин жасоо менен бериш убакыты кыскарат.

2007 жылдан баштап биздин ишкананын специалисттери аркылуу жогору жана орто профессионалдык билими боюнча жекелештирилген дипломдордун онлайн аныктык процедурасы жасалып, ишке жүргүзүлдү.

С 2010 года приоритетным направлением нашей деятельности становится проектирование современных информационных систем по принципу «программирования в облаке». В это же время освоено производство персонифицированных документов на пластиковых носителях.

2011 жылы биз толугу менен клиенттерди тейлөө жана кызмат башкаруу үчүн жаңы программдык камсыздоосун жаңыртып, ишке жүргүздүк.

2012 жылы биз жаңы IT-проекттердин түркүмү боюнча иштеп баштадык.

2016-жылдан баштап документтерди персоналдаштыруу кызматы массалык рынок сегменти үчүн жеткиликтүү болуп калды. Кайра иштетүү буйруктардын ылдамдыгы өстү, тейлөө боюнча чыгымдар кыскартылды.

2017-жылдан билим берүү мекемелеринин көз карандысыз аккредитөө киргизүү менен байланыштуу, бир катар аккредитөө агенттиктери менен кызматталууну белгилейбиз, КР ӨКМнин катталган жана тиешелүү күбөлүктөрүн кабыл алышкан.

2015-2018 жылдары жабдууларды олуттуу жакшыртууну жүзөгө ашырылты. ЕЭБтин ичендеги өнөкташтөр менен өз ара мамилелер түзүлгөн.