Вакансиялар

Азыркы учурда бош вакансиябыз жок.

Вы сможете направить нам своё резюме по электронному адресу cv@tartip.kg для размещения в кадровом резерве.

Каттын темасына сиз каалаган кызмат ордун аныктаңыз.

Ошондой эле резюме ичинде силер тилектеген эмгек акы аныктоосун суранабыз.