Стажировка менен практика

Жогору окуу жайлардын жогору курстагы студенттерин кийинки тармактагы практика өтүшүнө чакырабыз:

  • Web-иштеп чыгуусу
  • Котормо практика (англис, кыргыз тилдери)

Резюмеңизди cv@tartip.kg ден күтөбүз, каттын темасына = стажировка (практика) аты.

Перспективалуу кандидаттар аңгемелешүүгө чакырылышат.